Intervisiebegeleiding

Professioneel, gericht op kwaliteit en resultaat

Intervisie is een goede en effectieve manier om met een groep collega-professionals te leren van elkaars vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Als ervaren intervisiebegeleider help ik jou om hier het maximale uit te halen, zodat de intervisie een blijvend effect heeft op individu en team. 

Ik bewaak op heldere en doortastende wijze de structuur van het intervisieproces, met als overkoepelend doel: zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in professionele zin. Waar nodig, ben ik directief en stimuleer de reflectie en de dialoog. Ik draag zorg voor een uitnodigende sfeer, zodat iedereen tot zijn recht kan komen. We sluiten de bespreking van een inbreng altijd concreet af met de vraag: "en wat ga je hier nu morgen op je werk mee doen?"

Het faciliteren in een groep van leer- en ontwikkelingsprocessen geeft mij veel voldoening. Het is mooi om te zien hoe mensen stappen zetten om professioneler te gaan werken en zich goed te voelen op het werk.  

Deelnemers van mijn intervisiegroepen waarderen mijn gestructureerde aanpak, doortastendheid en opmerkzaamheid. Ze vinden mijn interventies vaak raak en verfrissend. Ook ervaren ze een prettige, veilige en vertrouwelijke sfeer. 

Praktische informatie

Het tarief voor de intervisiebegeleiding hangt af van de vraag en het werkveld. 
Intervisie vindt in de regel op locatie plaats.