Coaching

Persoonlijk, doelgericht, concreet

Een mens komt volgens mij het beste tot zijn recht als hij/zij in een richting loopt die aansluit bij hem of haar als persoon en als professional. Maar hoe ziet die weg er concreet uit? Hoe komt je er weer op als je op een zijpad bent beland? Is er iets wat je nodig hebt om je weg goed te kunnen gaan? Moet er iets nieuw worden aangeleerd? Ik help je een antwoord te vinden op dit soort vragen en geef je een zet in de goede richting.

Samen gaan we op zoek naar wat je professionele of persoonlijke situatie op dit moment nodig heeft. Wat is daar echt van belang? We kijken naar contextfactoren zoals de organisatie, het team, de eigen loopbaan- of levensfase, de thuissituatie en de gezondheid. Hoe mobilliseren we weer energie en kracht? We bouwen aan professionele attitude en concrete vaardigheden. Of gaat het juist om het leren "loslaten" van iets? 

Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn goed ontwikkelde intuïtie stel ik al vroeg in het traject "rake vragen" die iemand in beweging zetten. We komen snel tot de kern. Ik ben oplettend, uitdagend en als het moet: confronterend - maar altijd vanuit een groot respect voor de mens tegenover me. 

Mijn aanpak is persoonlijk, vakbekwaam en concreet. Daarbij ben ik directief in de goede zin van het woord. Ik help je stapsgewijs en met kleine opdrachten grip te krijgen op je situatie en nieuwe wegen in te slaan. Je vindt hier een eerlijke spiegel, goede richtingwijzers, praktische handvaten en een steun in de rug. 

Je kunt bij mij terecht met vragen op het professionele vlak, maar ook als je worstelt op andere gebieden van het leven. Ik heb veel ervaring, ook therapeutisch, in het begeleiden van complexe en existentiële thematiek. Coachees waarderen dat ik niet-veroordelend ben.  

Ik voer ook coachingsgesprekken in het kader van EIF voor SOG.

Algemene informatie

Het tarief voor de coaching hangt af van de vraag en het werkveld. Voor diegenen die de kosten niet bij een werkgever kunnen declareren, geldt een geredureerd tarief. 
Mijn kantoor is op Strijp te Eindhoven. Ik begeleid desgewenst ook via skype of ZOOM. Ik plan de gesprekken graag, maar niet uitsluitend, in de avonduren zodat het werk er niet onder hoeft te lijden.