Coaching

Persoonlijk, doelgericht, concreet

U komt het beste tot uw recht als u uw eigen weg volgt in leven en werk. Een weg die bij u past, bij wat u aankunt en belangrijk vindt. Maar hoe ziet die weg er concreet uit? Hoe komt u er weer op als u op een zijpad bent beland? Is er iets wat u nodig heeft om uw weg goed te kunnen gaan? Moet er iets nieuw worden aangeleerd? Ik help u een antwoord te vinden op dit soort vragen en geef u een zet in de goede richting.

Samen gaan we op zoek naar wat uw professionele of persoonlijke situatie op dit moment nodig heeft. Wat is daar echt van belang? We kijken ook naar contextfactoren zoals de organisatie, het team, de eigen loopbaan- of levensfase, de thuissituatie en de gezondheid. Hoe mobilliseren we weer energie en kracht? We bouwen aan professionele attitude en concrete vaardigheden. Of gaat het juist om het leren "loslaten" van iets? 

Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn goed ontwikkelde intuïtie stel ik al vroeg in het traject "rake vragen" die iemand in beweging zetten. We komen snel tot de kern. Ik ben oplettend, uitdagend en als het moet: confronterend - maar altijd vanuit een groot respect voor de mens tegenover me. 

Mijn aanpak is persoonlijk, vakbekwaam en concreet. Daarbij ben ik directief in de goede zin van het woord. Ik help u stapsgewijs en met kleine opdrachten grip te krijgen op uw situatie en nieuwe wegen in te slaan. U vindt hier een eerlijke spiegel, goede richtingwijzers, praktische handvaten en een steun in de rug. 

U kunt bij mij terecht met vragen op het professionele vlak, maar ook als u worstelt op andere gebieden van uw leven. Ik heb veel ervaring, ook therapeutisch, in het begeleiden van complexe en existentiële thematiek. Coachees waarderen dat ik niet-veroordelend ben.  

Ik voer ook coachingsgesprekken in het kader van EIF voor SOG.

Algemene informatie

Het tarief voor de coaching hangt af van de vraag en het werkveld. Voor diegenen die de kosten niet bij een werkgever kunnen declareren, geldt een geredureerd tarief. 
Mijn kantoor is op Strijp te Eindhoven. Ik begeleid desgewenst ook via skype of ZOOM. Ik plan de gesprekken graag, maar niet uitsluitend, in de avonduren zodat uw werk er niet onder hoeft te lijden.