Felix Punt

Hier en nu, eerlijk, veilig

Ik ben geboren in 1957 en opgeleid als psycholoog, gestalttherapeut, supervisor, mediator, coach en ACT-trainer/therapeut. Ik superviseer, coach en train sinds 1992 binnen de gezondheidszorg, het hoger onderwijs en het pastoraat. Sinds 2009 ben ik ook docent aan de huisartsopleiding van de Universiteit van Maastricht. 

Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn voor mij van groot belang. Ik maakte zelf de nodige kleine en grote crises door op het gebied van gezondheid, werk, relaties en zingeving. Daarnaast heeft het werken in uiteenlopende sectoren en met verschillende soorten mensen en thematieken mij veel gebracht. Dit alles heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Mijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid zorgen er voor dat ik mezelf continu verder ontwikkel. Momenteel volg ik een opleiding systemisch werk.

Wat mij drijft is het oprechte verlangen dat mensen zich goed voelen, op het werk en privé. We staan daarom stil bij de situatie en omstandigheden en bekijken samen, met een open blik, wat er nodig is c.q. gedaan, geleerd of losgelaten moet worden. 

Ik begeleid u graag bij uw professionele en persoonlijke ontwikkeling en ik schrik niet van complexe en existentiële thematiek. Het geeft mij voldoening als iemand zichzelf weer vindt, keuzes maakt, nieuwe stappen zet en vaardigheden leert die effect hebben.  

Ik ben geregistreerd als supervisor (LVSC, NHG), coach (LVSC), als "CRKBO Geregistreerd Docent" en ik ben aangesloten bij Coaches voor Medici. Ik ben bevoegd voor het coachen van de specialist oudergeneeskunde in het kader van EIF. Ik ben EMDR-practitioner-in-opleiding.

Opdrachtgevers in de laatste jaren waren Movir, KNMG/SCEN, Expertisecentrum Euthanasie, MUMC, Sligro Food Group, PKN, Cohesie, Mentavitalis, Cohesie, GGzE, MMC, MUMC, AVOZL (Apothekers Vereniging Oostelijk Zuid-Limburg), huisartsen, specilaisten ouderengeneeskunde en particulieren. 

Meer weten?

Kijk voor verdere informatie over opleiding en achtergrond op LinkedIn