Felix Punt

Hier en nu, eerlijk, veilig

Ik ben geboren in 1957 en opgeleid als psycholoog, gestalttherapeut, supervisor, mediator, coach en ACT-trainer/therapeut. Ik superviseer, coach en train sinds 1992 binnen de gezondheidszorg, het hoger onderwijs en het pastoraat. Sinds 2009 ben ik ook docent aan de huisartsopleiding van de Universiteit van Maastricht. 

Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn voor mij van groot belang. Ik maakte zelf de nodige kleine en grote crises door op het gebied van gezondheid, werk, relaties en zingeving. Daarnaast heeft het werken in uiteenlopende sectoren en met verschillende soorten mensen en thematieken mij veel gebracht. Dit alles heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Mijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid zorgen er voor dat ik mezelf continu verder ontwikkel. 

Wat mij drijft is het oprechte verlangen dat mensen zich goed voelen, op het werk en privé. Ik vind het belangrijk om, gegeven de omstandigheden, eerlijk stil te staan bij wat er nodig is en samen te bezien wat er gedaan, geleerd of losgelaten moet worden. 

Ik begeleid u graag bij uw professionele en persoonlijke ontwikkeling en ik schrik, indien het opdoemt, niet van complexe, existentiële (niet psychiatrische) thematiek. Het maakt me blij als iemand zichzelf weer vindt, concrete keuzes maakt, nieuwe vaardigheden leert, moedige stappen zet, "succes" heeft. 

Ik ben geregistreerd als supervisor (LVSC, NHG), coach (LVSC) en "CRKBO Geregistreerd Docent" en ben aangesloten bij Coaches voor Medici. Ik ben ook bevoegd voor het coachen van de specialist oudergeneeskunde in het kader van EIF. 

Opdrachtgevers in het laatste jaar waren Movir, KNMG/SCEN, Stichting Levenseinde Kliniek, MUMC, Sligro Food Group, PKN, Cohesie, Mentavitalis, huisartsen en particulieren. 

Meer weten?

Kijk voor verdere informatie over opleiding en achtergrond op LinkedIn